Roger’s Collection


Japanese Pottery


Japanese Potters Name Index - H


HAMADA Shinsaku HAMADA Tomoo HARA Kiyoshi HASHIKAWA Mitsuo HATANO Masanori HATTORI Youshu HAYASHI Kotaro HAYASHI Keiroku HAYASHI Shotaro HAYASHI Yasue HIGUCHI Masayuki HIGUCHI Tozo HIRAYAMA Kenji HORI Ichiro HORIO Yasuhiko

HAMADA Shinsaku

HAMADA Tomoo

HARA Kiyoshi

HASHIKAWA Mitsuo

HATTORI Youshu

HATANO Masanori

HAYASHI Kotaro

HAYASHI Keiroku

HAYASHI Shotaro

HAYASHI Yasue

HIGUCHI Masayuki

HIGUCHI Tozo

HIRAYAMA Kenji

HORI Ichiro

HORIO YasuhikoHAYASHI Taketo

HAYASHI Taketo HASHIMOTO Daisuke

HASHIMOTO Daisuke

HIRAMATSU Ryoma

HIRAMATSU Ryoma

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

HIRATA Kinshiro

HIRATA Kinshiro

HARAGUCHI Takushi

HARAGUCHI Takushi