Roger’s Collection


Japanese Pottery


Japanese Potters Name Index - I


ICHINO Masahiko

ICHINO Masaru

ICHINO Tetsuji

IIDA Masato

IKAI Yuichi

IKEDA Shogo

IMAIZUMI Takeshi

IMAZAWA Kousuke

INOUE Manji

INOUE Ryousai

INOUE Touya

INAYOSHI Osamu

ISE Katsumi

ISEZAKI Shin

ISEZAKI Taku

ISHIGURO Munemaru

ISHII Takahiro

ISHIKAWA Youji

ISHIYAMA Tetsuya

ITO Hidetake

ITO Hokuto

ITO Motohiko

ITO Sekisui

ITO Shin

IWAMOTO Zuisyo

IZUMI Yoshinori

ICHINO Masahiko ICHINO Masaru ICHINO Tetsuji IIDA Masato IKAI Yuichi IKEDA Shogo IMAIZUMI Takeshi IMAZAWA Kousuke INOUE Manji INOUE Ryousai INOUE Touya INAYOSHI Osamu ISE Katsumi ISEZAKI Shin ISEZAKI Taku ISHIGURO Munemaru ISHII Takahiro ISHIKAWA Youji ISHIYAMA Tetsuya ITO Hidetake ITO Hokuto ITO Motohiko ITO Sekisui ITO Shin IWAMOTO Zuisyou IZUMI Yoshinori

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

IWATA YASUHIRO

IWATA Yasuhiro